Algemene Voorwaarden Search for Sex

Doelstelling

SearchForSex wil een site zijn waar iedereen vrijelijk foto’s, video’s en informatie kan bekijken en delen. Contacten leggen met escorts enzovoort. Kortom wij proberen een totaalaanbod van sex te kunnen bieden.

Profiel

Het invullen van je persoonlijk profiel moet naar echtheid gebeuren. Wij houden alle E-mail adressen en IP-adressen bij en zullen deze blokkeren indien nodig.
Wij accepteren geen fakers, elk profiel wordt handmatig gecheckt voordat ie online wordt geplaatst. Als de ingevoerde informatie niet klopt zullen wij het profiel niet weergeven en zonodig de gebruiker voor altijd bannen.

Ook is het mogelijk voor bezoekers om ongewenst gedrag en fakers aan te geven.

De webmaster behoudt zich het recht om foto’s, leden of teksten zonder opgave van reden te verwijderen of te wijzigen.

Deze site mag worden gebruikt voor het aanbieden van betaalde sex onder de voorwaarde dat je hier een escortprofiel voor aanmaakt.

Het is niet toegestaan om de site te gebruiken om eigen diensten te promoten. Denk hierbij aan SMS diensten, eigen internetsites, 0900/0906 diensten of andere commerciële activiteiten.

Ongewenst Gedrag

Wij zullen optreden bij ongewenst gedrag. Racisme, (seksuele) discriminatie of stalking enz. wordt niet getolereerd. Leden die zich volgens ons niet aan de regels houden worden zonder opgaaf van reden meteen van het systeem verwijderd. Wij zullen in voorkomende gevallen, alle medewerking aan de politie verlenen waar het gaat om het vervolgen van strafbare feiten.

Aansprakelijkheid en Garantie

Ondanks alle bovengenoemde voorzorgsmaatregelen kan SearchForSex.nl niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige contacten en de daaruit voortvloeiende acties van onze leden. De schrijvers van advertenties zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. SearchForSex.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van uw relaties ten gevolge van uw inschrijving. Deelname aan deze site geschiedt geheel op eigen risico.

Voorwaarden voor het plaatsen van advertenties / profielen

 1. Deze site is niet verantwoordelijk voor de door leden geplaatste advertenties (profielen) of de inhoud van deze advertenties.
 2. Het is ten strengste verboden om advertenties van kinderporno of ander erop lijkende advertenties te plaatsen.
 3. De advertenties die worden aangemeld, worden eerst door ons gekeurd voordat ze op de site komen. Deze kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
 4. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site. Alle contacten die worden gelegd door middel van, of op welke wijze dan ook verkregen worden via deze site, zijn op zichzelf staand en vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.
 5. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor ingezonden materiaal zoals foto’s, advertenties en/of artikelen. De makers van deze site zullen iedereen, die materiaal probeert te plaatsen of te verkrijgen dat op wat voor manier dan ook in verband is te brengen met kinderporno, onmiddellijk aangeven bij de daarvoor verantwoordelijke instanties.
 6. Foto’s, teksten en informatie die op onze site wordt gezet zijn eigendom van de inzenders hiervan en van deze site en mogen nimmer zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt, gepubliceerd of gemanipuleerd, door derden.
 7. Deze site houdt zich het recht voor tussentijds of onmiddellijk de voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen worden dan op de site vermeld.
 8. Gemanipuleerde foto’s worden geplaatst indien deze niet in strijd zijn met de wet, openbare orde en goede zeden en niet krenkend en/of belastend zijn.
 9. Persoonsgegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld. Uitzondering hierop zijn personen die handelen in strijd met de hierboven genoemde voorwaarden. Deze zullen direct worden aangegeven bij de juiste instanties.
 10. Bij geschillen wordt Nederlands recht toegepast.
 11. Deze site is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verdere contacten met alsmede de kwaliteit van de dienstverlenging van de op deze site vermelde escorts.
 12. Iedere adverteerder is gehouden ieder misbruik van een andere adverteerder te melden.
 13. Het is ten strengste verboden om een advertentie of foto’s van een ander persoon te plaatsen zonder zijn of haar toestemming!